UA

Uzhhorod

PERFORMANCE BY PAVLO KOVACH Sr.

Featured Video Play Icon

Performance by Pavlo Kovach Sr. (Uzhhorod), shown at the "VIII Days of Performance Art" in Lviv.

THE BLACK PERIOD

Featured Video Play Icon

Olexa Mann’s (Uzhhorod-Kyiv) works.

THE OPEN GALLERY

Featured Video Play Icon

Pavlo Kovach Jr (Uzhhorod) about The Open Gallery  international symposium Biriuchyi 014.

THE STUDIO OF SERHII BIBA

Featured Video Play Icon

MITEC visiting Serhii Biba (Uzhhorod).

THE STUDIO OF OLEXA MANN

Featured Video Play Icon

MITEC  at the studio of Olexa Mann (Uzhhorod-Kyiv).